سرفصل دروس دوره کارشناسی رشته IT

مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی رشته مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش های: ۱-برنامه سازی تحت وب ۲-طراحی صفحات وب ۳-تجارت الکترونیک ۴-امنیت اطلاعات ۵-فناوری اطلاعات ۶-خرمات رایانه ای در شهرداری